Laatste seizoen

Op Friday, 30 May 2014. In Bio-soap

Gait Jan en Marietje bouwen in de komende jaren hun activiteiten langzaam maar zeker af. De wilde zwijnen hebben hun laatste biggen en ook voor de asperges is dit het laatste seizoen. En jammergenoeg kan Gait Jan daar nog niet erg veel plezier aan beleven.